Begge utdanningene hos Fashion Mode as er fagskolegodkjente og du kan søke lån i Statens Lånekasse.