Begge designutdanningene hos Fashion Mode as er fagskolegodkjente og du kan søke lån i Statens Lånekasse. Studiene er delt likt mellom design og modellisme. Design omhandler den kreative prosessen, mens modellisme er oversettelsen av idè til ferdig produkt gjennom drapering, mønsterkonstruksjon, tilskjæring og søm. Studiene inneholder også yrkes- og bransjeteori. Det er kombinasjonen av disse elementene og ESMODs metoder som gir studenten både kreative og tekniske ferdigheter.

Litteraturen som benyttes er ESMOD's tradisjonsrike lærerbøker, som hele tiden oppdateres med nye utgaver tilplasset dagens moteverden. Det informeres om at denne litteraturen er på engelsk. (Den finnes også på fransk.)

Motedesign og Modellismemedarbeider
1- årig fagskoleutdanning

Dette studiet vil gi studenten ferdigheter innen moteillustrasjon, fargelære, tekstillære og den kreative prosessen fra idè til ferdig produkt. I modellisme er mønsterkonstruksjon og søm av klær til dame hovedfokus. Digitale verktøy for tegning, bildebehandling og layout vil bli gjennomgått. Obligatorisk praksis i firma vil gi studenten et innblikk i framtidige arbeidsoppgaver og mulighet for nettverksbygging med bransjen.
Studieavgift for vår 1-årige fagskoleutdanning er kr 104.000,- for skoleåret 2017/18.
I tillegg kommer utgifter til obligatorisk modelleringsbyste og bokpakke.
Individuelle materialkostnader må påberegnes.

Motedesigner og Modellør
2- årig fagskoleutdanning

Dette studiet gir studenten ferdigheter innen moteillustrasjon, fargelære, tekstillære og den kreative prosessen fra idè til ferdig produkt, og erfaring med kolleksjonsppbyggning for både dame, herre og barn innen ulike markedssegmenter. Digitale verktøy for tegning, bildebehandling og layout vil bli grundig gjennomgått. Tekniske ferdigheter utvikles i modellismen for å kunne vise kreative visjoner og ideer som ferdige produkter. Studentens personlighet og identitet vil komme til uttrykk i deres avgangskolleksjon hvor studenten kan fordype seg i ønsket tema, målgruppe og markedssegment innen dame, herre eller barneklær. Obligatorisk praksis i firma vil gi studentene et innblikk i framtidige arbeidsoppgaver og mulighet for nettverksbygging med bransjen. Ved fullført og bestått studie, vil man motta det internasjonalt anerkjente ESMOD Diplomet.
Studieavgift for vår 2-årige fagskoleutdanning er kr 112.000,- for skoleåret 2017/18.
I tillegg kommer utgifter til obligatorisk modelleringsbyste og bokpakke.
Individuelle materialkostnader må påberegnes.

Med våre fagskoleutdanninger kan du gå rett ut i jobb som:

designer - modellør - kolleksjonskoordinator - kostymør - moteskribent - innkjøper - stylist - produksjonskoordinator - produktutvikler - mønsterkonstruktør