Morten Thorsell Smedsrud

2020

Photo: Igor Zaitcev

Morten

Morten Thorsell Smedsrud

(ab)normal.
“Diane Arbus var en amerikansk fotograf med base i New York. Hun var mest kjent for sine bilder fra 1960-tallet som viste mennesker som var utstøtt i samfunnet, som på en eller annen måte ikke passet inn. Det var gjerne arbeiderklassen i ukonvensjonelle positurer og sammenhenger. En del av disse menneskene endte i tillegg opp på mentalsykehus. Om man tar disse personene, hvem de var, hvor de kom fra, hva de hadde i bagasjen og bringer de til 2020, ville de da vært utstøtt i samfunnet eller ville de vært akseptert? Det er disse menneskene kolleksjonen henter sin inspirasjon fra.”